quinta-feira, julho 14, 2005

Whoa-oa-oa!

I feel good,
I knew that I would, now
I feel good,
I knew that I would, now
So good, so good,
I got you


I feel nice,
like sugar and spice
I feel nice, like sugar and spice
So nice, so nice,

I got you

"I FEEL GOOD" - James Brown

Sem comentários: